Joy to the World!

Joy to the World! …. czyli Raduj się, świecie! – to popularna kolęda śpiewana w kościołach protestanckich ale we współczesnej przestrzeni publicznej funkcjonuje także jako piosenka bożonarodzeniowa. Tematyka pieśni dotyczy zastąpienia grzechu i smutku pokojem i miłością. Dokonano kilka przekładów na język polski. Najbardziej popularnym stał się przekład Adeli Bajko ze śpiewnika „Jedna Pieśń”. Autorem słów pieśni jest Isaac Watts. Treść opieraja się na fragmentach…

Artykuł Joy to the World! pochodzi z serwisu Łatwe utwory na flet prosty.

Powered by WPeMatico